2012/03/01

Current Zemi Students


Seniors
AIZAWA, Makoto
IIJIMA, Yuria
KAWAI, Manaka
KUNIMATSU, Eri
KOREEDA, Keisuke
SATO, Yuka
SHIBATA, Ko
SUZUKI, Kakeru
TAKAHASHI, Yuki
NAKAMORI, Aoi
NISHIYAMA, Syo
HASHIMOTO, Riyo
HAYASHI, Haruka
YAMANO, Natari

Juniors
AOYAMA, Hikari
IKEDA, Eri
ITO, Junna
IMANISHI, Yuta
KASEDA, Takuya
GOTO, Mai
SAKAE, Kotaro
SHINOZAKI, Yuto
TAKEI, Yutaro
HACHIMURA, Rintaro
FUJIO, Kazuki
FUSEYA, Tetsu
MEKARI, Hina