2018/08/03

Current Zemi Students


Seniors
ABE, Nanami
IWAMOTO, Ryo
OHIDE, Hiroto
OKUHIRA, Keito
OCHI, Yuka
KUROSAKA, Mariko
SATOH, Yuka
SHIBATA, Koh
SUZUKI, Kakeru
NAKAMURA, Taichi
NANZAI, Yui
NONAKA, Rie
HATA, Keito
HAYAKAWA, Takahiro
HOSHINO, Momoko

Juniors
KITAZIMA, Yoshihiro
SATOH, Shiori
SHOHZI, Mai
TACHIHARA, Akane
TATEISHI, Kanoko
TERADO, Shiori
NAKAHARA, Mikage
NISHIYAMA, Shoh
NOMURA, Kasumi
HUKAYA, Yumeko
MAEDA, Nao
HASHIMOTO, Kazuha